26/08/2021
7259

Halep Keçisi Yetiştiriciliği

Halep keçisi yetiştiriciliği tarihten beri Türk çiftçisinin yapageldiği bir iş koludur. Türk milletinde keçi bir yaşam biçimidir. Yörük kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Dünya ekonomisine yön vermiş yön veren çok güzide keçi ırklarımız vardır. Bunlardan biri Ankara (Tiftik) keçisi diğeri Halep keçisidir. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu zamanında Tiftik keçisi tiftiği o günkü dönemde Osmanlı’nın ekonomisinde önemli bir yer tutmaktaydı. Sayısız dokuma tezgahı vardı. Yurtdışına tiftik ürünleri satılmaktaydı. Tiftik keçisinin İngilizlere damızlık olarak verildikten sonra Osmanlının elindeki tiftik tekeli kırıldı ve ekonominin çökmesine sebep oldu. Tiftik keçimizin değerini bilemedik ancak yabancılar bu ırka sahip olduktan sonra iş işten geçtikten sonra tiftik keçisinin değerini anladık.

Halep keçisi de en az Tiftik keçisi kadar önemli bir keçi ırkımızdır. Şuan dünyanın 50 ülkesinde yaygın yetiştiriciliği yapılmaktadır. 1. Dünya savaşında Fransızlarda kalan Halep bölgemiz Halep keçilerinin önemli gen kaynağının Suriye’de kalmasına yol açmıştır. Halep keçisi bir Türk ırkıdır kesinlikle bir Arap keçisi değildir. Tarihten beri Türk çiftçisinin yetiştire geldiği bir yerli ırkımızdır. Türkiye’de yurtdışına ihracat şansı yakaladığımız önemli bir ihracat kalemi olacak bir ırktır Halep keçisi. 20 Halep keçisi yetiştiren bir yetiştirici asgari ücret seviyesinden daha yüksek bir kazanç elde edebilir.Halep keçisi köylerimizde küçük arazilere sahip çiftçiler için kolay yetiştiriciliği yapılan bir kazanç kapısıdır. Halep keçilerinin bakımı, beslemesi, yetiştiriciliği çok kolaydır. Çiftçilerimiz 1 dekar yapay çayır mera, ryegrass, teff grass, ekili arazide 10 keçiyi sorunsuz besleyebilir. Yem bitkisinde otlatma imkanı olmasa bile Halep keçisi ancak 1 kg dane arpa tüketebilir. Bu da ciddi bir masraf değildir. Yem bitkisi varken Halep keçisinin tükettiği yem miktarı yarım kilogramdan daha az olabilmektedir.

Halep keçisi yetiştiriciliği köylerimizde teşvik edilmelidir. Bu konuda firmamız sektöre öncülük yapmaktadır. Sayısız Halep keçisi çiftliği kurdurmuştur. Birçok insanı Halep keçisi yetiştiriciliğine başlatmıştır. Firmamız Halep keçisi dağıtımı yaptığı hayvanlarda kalite ve sağlığı ön plana çıkarmıştır.

Herkese en iyi verim karakterli damızlık Halep keçileri vermiştir. Halep keçileri safkan damızlıklar nezdinde 3 – 5 litre süt verebilir. 4 – 5 litre Halep keçisi sütünden 1 kg keçi peyniri elde edilir. 1 litre keçi sütü 6 – 7 lira ile 20 lira arasında bölgelere göre alıcı bulmaktadır. 1 kg keçi peyniri üretildiği bölgelere göre 50 lira ile 80 lira arasında alıcı bulmaktadır. Görüldüğü gibi az yem yiyen, çok süt veren bu ırkımız köylere dönüşü hızlandıracaktır. İnsanlarımızın
kazancını ciddi şekilde arttıracaktır.

2021 yılında ülkemizde baş gösteren büyük orman yangınlarının önlenmesinde keçi yetiştiriciliği büyük önem arz etmektedir. Ormanda otlatılan keçiler örtü altı çalı ve yaprakları, otları yiyerek orman altını temizlemektedir. Yangınların boyunun kısalmasına ve yangınların çıkmasına mani olmaktadır. Orman yangınlarının önlenmesi için Amerika’da ormanda keçi otlatan yetiştiricilere teşvikler ve paralar ödenmektedir. Ormanlık alanlarımızda yoğun keçi otlatılmalıdır. Keçi yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Halep keçisi de orman yangınlarını önleme noktasında ormanda otlayarak yangınlara müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. Çünkü patika yollar oluşturmaktadır. Çalı ve yaprakların yenerek yangınların hızlı yayılmasına mani olmaktadır. Halep keçisi yediği çalı, yaprak ve dikenleri ete süte çevirmede çok maharetlidir. Kültürümüzün selameti için Halep keçisi yetiştiriciliği ve diğer keçi ırklarımızın yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Yörük kültürü gelecek nesillere değişmeden iletilmelidir.

Safkan damızlık Halep çebiçleri ve Halep tekesi almak için çiftliğimize ulaşabilirsiniz.