12/12/2019
20834

Halep Keçisi Özellikleri

Halep Keçisi Özellikleri:
Halep keçisi özelliklerinin en başında yerli, milli bir keçi ırkımız olması gelir. Halep keçisinin diğer bir özelliği hem etçi hem de sütçü bir karakterde olmasıdır. Halep keçisi ayrıca çok fazla doğurgan özelliğe sahiptir. Genelde 2 - 3 yavru verir, nadiren dördüz de yavru vermektedir. Halep keçisi Türk keçi ırkları arasında en çok süt veren keçi ırkıdır. Halep keçisinin süt yağ oranı gayet yüksektir. Sütünden çok yüksek oranda peynir çıkmaktadır. 4-5 litre halep keçisi sütünden 1 kg peynir zorlanmadan elde edilir. Halep keçisi Dünyanın en uysal keçi ırkıdır. Koyundan daha uysaldır. Ayrıca da çok sessiz bir hayvanadır. 1000 tane Halep keçisinden 'me' sesi duyulmazken, 50 tane koyun 'me'leme seleriyle çevreyi rahatsız eder. Halep keçisi köpek gibi eğitilebilecek kadarda sahibine bağlı bir keçi ırkıdır. Halep keçisi uzun kulakları ve ağırlıklı kırmızı kahverengi rengi ve güzel gözleriyle kendine insanları hayran bırakmaktadır. Halep keçisi yetiştiriciliği köylerimizde işsizliğe panzehirdir. Sınırlı sayıda (15-20) Halep keçisi satın alan bir çiftçi, Halep keçisinin sütünü ve yavrusunu satarak fevkalede geçim sağlayabilir. Türk insanı Halep keçisi işi çoğaldığında birinci sınıf organik gıdalarla beslenmiş olur. Malum olduğu üzere keçi sütünde alerjik etkenler bulunmaz. Keçi sütü 20 dk da sindirim sisteminden kana karışır. İnek sütü ise 24 saatte ancak kana karışır. İnek sütünde alerjik etkenler vardır. Türk çocuklarının %10'u inek sütüne karşı alerjisi vardır. Çocuklarda sebebi belli olmayan ani ölümler inek sütünden meydana gelmektedir. Türk insanı zeka ve çevikliğini yetiştirdiği keçilerinden almıştır. Ülkemiz insanının sağlıklı gıdalarla beslenebilmesi ve köylerimizde işsizliğin ortadan kalkması ve köyden kente göçün önlenmesi için Halep keçisi işine devletimizin her türlü desteği vermesi büyük önem arz etmektedir.

Halep keçisi kadar ülkemizin hayvansal gıda açığını kapatmakta bu kadar maharetli bir hayvan ırkı yoktur. Halep keçisi bir tarafta tam bir süt fabrikası, diğer tarafda bir et fabrikası, halep keçisi doğurganlık olarak adeta bir kuluçka makinası gibi çok fazla ikiz, üçüz ve dördüz yavrulama kabiliyetine sahiptir. Keçi, Türk Milletinin etini yediği, sütünü içtiği ve kıl çadırını kendine ev yaptığı, hiç bir zaman vazgeçemediği yaşam biçiminin bir parçası olmuştur. Son 60 yılda Türkün keçisini elinden alınmak için sistematik bir operasyon yürütülmüştür. Bu saldırıyı başlatanlar keçi ormanı yok ediyor yalanının arkasında kendilerine mevzi kazmışlardır.

Halep keçisi tarihten beri Çukurova Bölgesinde var ola gelmiş çok değerli bir süt keçisi ırkıdır. Halep keçisi süt verimi, et verimi ve yavru verimi özelikleri bakımından Türk çiftçisinin yaşantısında kendine erişilemez bir taht inşa etmiştir. Bu tatını son yüzyılda Dünyada 50'ye yakın ülkede tescil ettirip zirveye oturmuştur.

Halep keçisi Türkiye'nin hayvansal gıda açığını kapatmada stratejik bir görev üstlenmektedir. Erkeklerinin 150 kg canlı ağırlığın üstüne ulaşabilmesi, sağmal damızlık halep keçileri 3kg dan 6 kg süt verimine yer yer daha yüksek rakamlarda süt vermesi, aynı zamanda halep keçisi çok hızlı çoğalması keçi başı 2-4 arası doğumlarda halep oğlak alınması bu hayvansal besin açığını kapatmada ne kadar maharetli olduğu anlaşılmaktadır.

Süt keçis, et keçisi, yapağı (kılı), doğurganlığı bu keçiyi altın değerinde bir kıymete yükseltmektedir.

Halep keçisi yetiştiriciliği diğer hayvan yetiştiriciliğine koyunculuk ve bilhassa sığır yetiştiriciliğine (holstein, simental, jersey, montofon süt inekçiliği)  göre en az 3 kat daha yüksek kazanca sahip bir hayvancılık koludur. Halep keçisi  çiftliği kuruluşunda çok büyük yatırım maliyeti yoktur. Daha doğrusu halep keçisi işini dağ başındaki çok az sermayesi olan bir mütevazi bir keçi yatırımcısı dahi yapabilir. 5-10 halep keçisi satın alarak süt keçisi yetiştiriciliğine başlayan bir çiftçi şehirde asgari ücrete karın tokluğuna çalışan bir işçiden çok daha fazla kazanca ulaşmaktadır. Ülkemizdeki devasa işsizlik sorununu halep keçi yetiştiriciliği güneşin kardan adamı erittiği gibi eritip küçültecektir.

Halep keçisi beslemek için Türk çiftçisinin çok gerekçeleri var. Ülke olarak içine düştüğümüz hal içler acısı. Dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri iken şuan yurt dışından damızlık gebe düve, ithal kesimlik dana, ithal kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş ve karkas et ithalatı yapar duruma düşürüldük. Tarımda durumumuz hayvancılığa göre çok daha vahim  ve içler acısı, Tohumda emperyalist batılı çok uluslu şirketlere göbek bağıyla bağlı kendi tahılını, baklagilini kendi meyvesini üretemeyen bir Türkiye. Ülkemi bu duruma düşürenleri, yerli sığırlarımızı yok edenleri, yerli keçilerimizi hain ilan edip, ormanı keçi yok ediyor yalanıyla milli keçilerimize saldıranları, Devletimizin tohum üretme istasyonlarını kapatanları, halkın elindeki dedelerimizin emaneti tohumları koruma altına almayı akıl edemeyenleri, Türk çiftçisini ithal sopasıyla dövüp üretemeyen duruma düşürenleri önce Allah'a sonrada  Milletimizin vicdanına havele ediyorum.