28/05/2020
21291

Halep Keçisi mi Saanen Keçisi mi?

 Halep Keçisi mi Saanen Keçisi mi?- Halep Keçisi 10 binlerce yıldır bu topraklarda var olmuş milli bir ırkıdır.
- Saanen Keçisi ülkemize dışarıdan getirilmiş, yerli kıl keçisi ve maltız ve maltız keçileriyle melezlenerek Türk Saanen Keçisi diye nitelendirilen melez bir ırk elde edilmiştir. Ülkemizde safkan Saanen Keçisi yok denecek kadar azdır.- Halep keçisi saf bir keçi ırkıdır.
- Saanen keçisi melez bir keçi ırkıdır. Saanen keçilerini saflaştırmak için ithal Saanen spermalarıyla suni tohumlama yaptırmak gerekir.
- Halep keçilerinde şimdilik suni tohumlamaya ihtiyaç yoktur.
- Halep keçileri, İsviçre’de ki saf Saanenlerin verdiği 3-5 litre süt veriminde süt verirler.
- Melez Saanenler 3-5 litre süt ortalamasının altında süt verirler.
- Halep keçisi hem etçi hem sütçü yani kombine verimli bir keçi ırkıdır.
- Saanenler sadece sütçü özelliğe sahiptirler.- Halep keçisi erkekleri 130-150 kg canlı ağırlığa ulaşabilir. Et randımanı %56’dır.
- Saanen keçilerinde etçi özellik olmadığından et tutma kabiliyetleri düşüktür.
- Halep keçileri bilinen keçi ırkları içerisinde en uysal olanıdır.
- Saanen keçileri biraz hırçın hayvanlardır, uysallık yönünden Halep keçilerini yakalayamazlar.
- 100 Halep keçisinde iyi bakımda 250 yavruya kadar yavru alınır.
- 100 Saanen keçisinde 160-170 yavru alınır.
- Halep keçilerinde oğlak ölümleri çok azdır, oğlakların yaşam direnci yüksektir.
- Saanen keçilerinde oğlak kaybı yüksektir, anne ve yavru kayıpları fazladır.
-Halep keçisi oğlaklarında canlı ağırlık artışı gayet yüksektir.
- Saanen keçisi oğlaklarında canlı ağırlık artışı Halep oğlaklarından daha düşüktür.
- Halep keçisi ülkemizden yurtdışına ihracata gitmektedir. Torunoğlu Keçi Çiftliği Adana’dan Azerbaycan’a keçi ihracatı gerçekleştirmiştir. İlerleyen dönemde Libya’ya kalabalık bir sürü gönderecektir.
- Saanen keçilerinin ihracat şansı Halep keçilerine göre çok düşüktür.- Halep keçisinden 4-5 litre sütten 1 kg yağlı peynir alınır.
- Saanen keçilerinin sütünden 8-10 litreden 1 kg keçi peyniri elde edilir.
- Halep keçisi sütü çok yağlıdır. Halep keçisin de süt yağ oranı %4-5 dir.
- Saanen keçisi sütü yağsız bir süttür. Saanen keçisinde yağ oranı %2-2.5 civarındadır.
- Halep keçisinin et, süt ve peynirinde koku ve sasılık yoktur.
- Saanen keçilerinin eti, sütü ve peynirinde koku ve sasılık mevcuttur.
- Halep keçisinin mera ve ormanda otlaması kolaydır. Halep keçileri sosyal hayvanlardır. Toplu olarak otlamayı severler.
- Saanen keçileri de sosyal hayvanlardır. Saanenler, Halep keçilerine nazaran daha dağınık otlarlar.
- Halep keçilerinin sütü yoğun yağlı olduğundan kıvamı koyu, çok kaliteli yoğurdu olur.
- Saanen keçilerinin sütünden yoğurt yapmak zordur. Yağ oranı düşük olduğundan kıvamlı yoğurt olmaz.
- Halep keçilerinin sütü çok yağlı olduğundan Saanen keçilerine göre 2 kat daha çok tereyağı çıkar.- Halep keçileri iç ve dış parazit hastalıklarına karşı gayet dirençlidir.
- Saanen keçileri iç ve dış parazit hastalıklarına karşı dirençsizdir. Parazit hastalığında telef oranı yüksektir.
- Halep keçileri bulaşıcı salgın hastalıklara karşı dirençlidir.
- Saanen keçisi bulaşıcı salgın hastalıklara  karşı daha hassastır. Bir hastalık durumunda kayıp oranı daha yüksektir.
- Halep keçileri sıcak ve soğuğa çok dayanıklıdır.
- Saanen keçileri aşırı sıcaklarda ve soğuklarda çok zorlanmaktadır.

Dolayısıyla tüm sikletlerde Halep keçisinin verim değerleri ve dayanıklılığı Saanen keçilerine göre çok daha yüksektir.
Ayrıca Halep keçileri iç ve dış pazarda daha çok rağbet görmektedir. Halep keçisi, yurtiçinde ve yurtdışında Saanen keçilerine göre daha yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır. Ülke genelinde çok sayıda Halep keçisi çiftliği kuran firmamız bu hizmetiyle gurur duymaktadır.

Halep keçisi hakkında detaylı bilgi almak için sipariş için