20/05/2018
14274

Halep Keçisi

Sütcü Halep Keçisi,

Halep keçisi süt verimi yönünden rakipsiz bir milli keçi ırkıdır. Halep keçisinin kıymetini biz yeteri kadar bilmesekte; Dünyada elliyi aşkın ülke Halep keçisi yetiştiriciliği yapmaktadır. Halep keçisi İhraacata giden çok değerli bir keçi ırkımızdır. Halep keçisinin süt yağ oranı çok yüksektir; 4, 5 litre Halep keçisi sütünden 1 kg tam yağlı keçi peyniri elde edilebilmektedir. Bu oran Saanen keçilerinde 8, 10 litreden 1 kg peynir şeklindedir.
Halep Keçisi(Şam Keçisi, Şami Keçisi,Damaskus Goats) (Damascus Goats,Shami Goats, Chami Goats,Baladi Goats, Aleppo Goats, Damascene Goats) Halep Keçisinin,Ortadoğu'da çok geniş bir çorafyada yetiştiriçiliği yapıldığından değişik isimlerle adlandırılmışlardır.

Halep Keçileri(damascus goats) Dünya'da en çok süt veren, bir kaç keçi ırkından birisidir. Gurur duyaçağımız nokta,kendi ülkemizin keçi ırkı olmasıdır.

Halep Keçisi (Şam Keçisi, Şami, Damaskus Keçisi)

Halep Keçisi Irkı,Suriye,Lübnan,Arap ülkeleri,Kıbrıs ve Türkiye’de yetiştirilir.

Aşagıdaki haritada Halep Keçisinin,coğrafi olarak tarihte ortaya çıkdığı bölgeler gösterilmiştir.Buradan Dünya'ya yayılmıştır.

Tarihte Damaskus Keçilerinin Türkiyede,Doğu Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne,oradan tüm Toros Dağları boyunca Eğe Bölgesine kadar yaygın yetiştiriçiliği yapılmıştır.Yüksek et ve süt verimine sahip Halep Keçisi Ülkemizde en çok aranılan süt keçisi ve et keçisi olmuştur.Son yıllarda Halep Keçisi yetiştiriçiliği Ülke geneline hızla yayılmaktadır.

Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Sivas' ve en sıcak vilayetlerimizden olan Adana'da hiç zorlanmadan uyum sağlaya bilmektedir.Halep Keçisi Toros Dağları ve Amanos Dağlar'nın karla kaplı sırtlarından,Çukurova'nın düz arazilerinde,Ege ve İçanadolu Bölgesinin bozkırlarında ne bulursa yiyen kanatkar bir süt keçisidir.

Süt Keçisi Halepler,sakin huylu sevimli hayvanlardır.Yüksek verimli Damascus keçilerinde hem boynuzluluk hem de boynuzsuzluk ırk özelliğidir.Vücut uzun kıllarla kaplıdır.

Kulaklar çok uzun(27-32cm),geniş ve sarkıktır. Boyun altında genelde küpeler vardır.Sütcü karekterli bir tip yapsına sahiptir.İri cüsseli bir hayvandır.

Halep keçilerinin bazı çeşitlerinde (varyete) burun düzdür.Bazı varyelerde alt cene üst ceneden belirgin şekilde öndedir.Burun dış bükey ve uzun kıllarla kaplıdır.Bu çeşite Şami Keçi(shami) denmektedir.

Sol tarafdaki resimde kulağı kesilmiş bir şami keçi görülmektedir.Bazı keçi yetiştiriçileri kulak kesmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir.

Sütcü Damascus,Şam Keçilerinin göz rengi eladır.Damascus Keçileri çok güzel gözlere sahiptir.Damascene Keçileri Dünya'nın en uysal keçisidir.Suriye Keçilerinin sürü yönetimi kolaydır.Keçi çobanı arazide kalabalık Aleppo(halep) Keçilerini tek başına otlatabilir.Halep keçileri dünyada en çok et ve süt veren bir kaç keçi ırkından biridir.Türkiye'de süt veriminde Halep Keçisi birinci,ikinci sırada Kilis Keçisi gelmektedir.

Beşparmak Dağları şami keçi yetiştiriçiliği için son derece uygun bir bitki örtüsüne sahiptir.K.K.T.C bir ada devleti olduğundan hastalıklardan ari Halep Keçileri yetiştirmek için doğal korunak oluşturmaktadır.Kıbrıslı Türk Çiftcisi'nin ürettiği Damaskus Keçilerini Türkiye'nin Dünya pazarına ulaştırması gerekmektedir.Korsan Rum Devletinin Kıbrıslı Türklere uyguladığı 30 yıllık ambargo kırılmalıdır.

Ayrıca K.K.T.C'de çok sayıda özel Halep Keçisi (shami goats) çiftlikleri kurulmuştur.K.K.T.C. Tarım Bakanlığı Halep Keçisi projesine büyük önem vermektedir.Türkiye'de ise kredi destekleme kapsamı dışında bırakılmıştır.T.C. Tarım Bakanlığı Saanen melezlerini, desteklemeye alırken Halep Keçisine bu desteği çok görmüştür.Tarım Bakanlığımızın bu yanlışı düzelteçeğine inanmaktayız.

Bu sitenin tüm yazıları Veteriner Hekim Cengiz Torun tarafından kaleme alınmıştır.