20/05/2018
32446

Halep Keçileri

Halep keçisi etinde koku ve sasılık olmaz. Halep keçisi et verimi bakımından Honamlı keçileriyle kafa kafaya gitmektedir. Halep keçisi Türkiye'nin et açığını kapatmakta büyük bir görev üstlenmektedir. Ülkemiz insanının sağlıklı et yiyebilmeleri için Halep keçisi yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır. Halep keçisisi yetiştiriciliği bu haliyle Türkiye'de işsizliği ortadan kaldıracak yegane bir iş koludur. Küçük sermayelerle (15-20  bin TL) Halep keçisi yetiştiriciliğine başlayabilir. Ürettiği sütü peynire çevirerek yabana atılmayacak paralar kazanabilir, ürettiği sütü çiğ süt olarakta iyi fiyata pazarlamaktadır; inek sütüne nazaran 2 3 kat daha fazla fiyata alıcı bulmaktadır.
Halep Tekeleri 130 kg canlı ağırlığa ulaşabilirler. Bu canlı ağırlık etçi Boer Keçisi ağırlığıdır. Bu yönüyle Damascus(Şam) Keçileri, hem sütçü, hemde etçi, çift yönlü verimli (kombine) keçi ırkıdır. Keçi besiciliği yapan, yetiştiriciler tarafından Halep Keçisi erkek çebiç ve tekeleri büyük rağbet görmektedir.

Keçi eti kolesterol bakımından tavuk etinden daha düşük değere sahiptir.Halep Keçisi etinde koku ve sasılık yoktur.

Halep Keçisi eti leziz ve tüketiçiler tarafından çok rağbet görür.

Şami (shami goats) Keçilerinde,teler aynı sürüde 2 yıldan fazla damızlıkta kullanılmamalıdır.Çünkü akrabalık ırk özelliklerini bozmaktadır ve verimleri aşağıya düşürmektedir.Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ileri derecede akrabalık oluşmuştur.Buna mani olmak için başka sürülerden daha önce hiç aşımda kullanılmamış hastalık riski olmayan en yüksek verimli hayvanların erkek yavruları damızlıkta kullanılmalıdır.

Aşağıdaki tabloda keçi etiyle,diğer hayvan etlerinin kıyaslamalı istatistik değerleri verilmiştir.

Comparison of goat meat to other meats:
 
3oz Cooked Calories Fat (g) Saturated Fat (g) Protein (g) Iron (mg)
Goat (1) 122 2.58 .79 23 3.2
Beef (2) 245 16 6.8 23 2.9
Pork (2) 310 24 8.7 21 2.7
Lamb (2) 235 16 7.3 22 1.4
Chicken (2) 120 3.5 1.1 21 1.5

From: "Use of Goat Milk and Goat Meat as Therapeutic Aids in Cardiovascular Diseases," Dr. John R. Addizzo, M.D., Staten Island Medical Center, New York.

Sources: (1) USDA Handbook #8, 1989; (2) Nutritive value of foods, Home and Garden Bulletin Number 72, USDA, Washington DC, US Government Printing Office, 1981.

Son yıllarda sütçü özelliğinin öne çıkmasıyla,yetiştiriçiliği tüm yurt sathına hızla yayılmaktadır.

Keçi süt alkali, inek süt asidiktir. Keçi sütü düşük kolesterol ve yüksek kalsiyum, fosfor ve vitamin A içerir.

Keçi sütü doğal homojenleştirici ve çok kolay sindirilebilir. Yağ kürecikleri küçük ve inek sütündeki gibi topak oluşturmaz. Keçi sütü 20 dakikadan daha az bir sürede sindirilir(hazmedilir). İnek sütünün sindirimi hemen hemen bir gün sürebilir.Çocuklarımızın dengeli beslenmesi açısından keçi sütünün inek sütüne karşı büyük bir üstünlüğü vardır.İnek sütüne karşı Türk çocuklarının %10'nun alerjisi vardır.İnek sütüne bağlı alerjiden bebek ölümleri meydana gelmektedir.Keçi sütünde alerjik etkenler yoktur..O nedenle her çocuk sahibi aile mutlaka çocuklarına keçi sütü içermelidir.

Halep Keçisi sütlerinde koku olmaz, bebekler ve yetişkinler tarafından severek içilir.

Halep Keçisi sütü yağlı bir süttür. Yağ oranı, Saanen süt yağ oranından çok daha yüksektir.Halep Keçisi sütünden,çok peynir ve tere yağ çıkar.

Şami (Halep) süt keçilerinin kaliteli yoğurdu olur.

Yoğurtu tarihte Türkler bulmuşlardır.Atalarımızın yaptığı bu buluş,insan beslenmesinde bu güne kadar keşfidilen devrim niteliğindeki tek buluştur.Bu buluşa saygı olarak dünyanın her tarafında yoğurt,yogurt olarak isimlendirilmektedir.

Milli Keçi Irklarımız ve Halep- Şami Keçileri yaşam tarzı olarak tamamen organik üretime uygundur.Damaskus Keçileri,organik keçi yoğurtu,organik keçi sütü,organik keçi peyniri ve organik keçi eti üretimi yapacak yatırımcılar aramaktadır.

Damascus, Şami Keçilerinin sütlerinden lezzetli tere yağı,bol miktarda elde edilir.

Halep Keçisi tere yağı sofraların vazgeçilmezidir.

Halep Keçileri hem uzun kulaklı,hemde kısa dürük kulaklı olabilir.

Dayanıklı ve sürü idaresi çok kolaydır.Süt kalitesi saanen keçilere göre daha iyidir.Süt verimi Türkiyedeki mevcut saanenlerden çok daha yüksektir.

Yine bir batındaki(bir doğumdaki) oğlak sayısı Saanen

Keçilerinden daha fazladır.İkizlik ve üçüzlük oranı çok yüksektir

Halep Keçileri üretken bir keçi ırkıdır.Türkiye'nin en fazla yavru veren keçisidir.

Halep Keçileri hastalıklara ve telefatlara karşı dayanıklı bir keçi ırkımızdır.Oğlak kayıpları saanen keçileri ve diğer süt keçilerine göre çok daha azdır.

Verim Özellikleri

Dişilerde Canlı Ağırlık 50-60 kg

Erkeklerde Canlı Ağırlık 90-130 kg

Oğlak Doğum Ağırlığı 3.5 - 5.5 kg

Dört Aylık Dişi Oğlak Canlı Ağırlığı 30-32 kg

Dört Aylık Erkek Oğlak Canlı Ağırlığı 35 kg

Oğlaklarda Günlük Canlı Ağırlık Artışı 200-300 gr

Laktasyon Süt Verimi 700-1000-seleksiyonda 1500 kg

280 günlük ortalama süt verimi 3-5 kg

Laktasyon Süresi 250-300 gün

Sütte Yağ Oranı %3.5-4.0

Bir Doğumdaki Oğlak Sayısı 2,2 - 2.5

Yukardaki resimde beşiz yavru yapmış Halep Keçisi (damascus goat) görülmektedir.Türkiye'de Şami Keçilerinde(damascus goats) bir doğumda tesbit edilen en yüksek yavru sayısı 7 adettir(7 diz).

İyi bakım besleme koşullarında Halep Keçileri yukardaki tablodaki verim değerlerinin üstünde daha yüksek verimlere ulaşmaktadır.Halep Keçileri uzun kıllara sahiptir.Meme çevresinde uzun kıllara sahip olduğu için meme büyüklüğü dışardan çok iyi anlaşılmaz.meme çevresindeki uzun kıllar memeyi dış fiziki etkilere karşı korur.Saanen Keçisi kısa kıllara sahip olduğu için arazide otlarken meme yapısı çalı ve dış etkili yaralanmalara daha açıktır.

 

Şam Keçileri(Shami)hem açık arazide,hemde kapalı ağıl koşullarında belenebilir.

Türkiye'de Halep(Şam Keçisi) Keçisinin tanıtımı yeteri kadar yapılmadığından halkımız Halep Keçileri hakında çok fazla bilgiye sahip değildir.

Hindistan'da Halep Keçisi Hakkında,

Yukardaki resimde Hindistan'da ızgaralı yerden yüksek keçi ağılı görülmektedir.

Maharashtra Keçi ve Koyun Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Suriye Türkiye-Suriye İkili İşbirliği programı kapsamında Şam keçisi dondurulmuş sperma getirdi.Bu Suriye hükümetine keçi ve koyun spermlerin dondurma tekniği aktarmanın karşılığında getirildi.Sperma dondurma Suriye'de Enstitüsü Dr Pradip Ghalsasi danışmanlık veteriner tarafından Eylül 2000'de yapıldı.

Hindistan'da Halep Keçisi(damascus) teke spermasını etçi boer keçisinin et verimini artırmak amaçıyla bir projede kullanmaktadırlar.Şami Keçiler,etçi Boer Keçileri kadar,hatta daha fazla günlük canlı ağırlık artışı sağlamakta ve Boer Keçilerinin ulaştığı canlı ağırlığa rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Halep Keçileri çok uysal insan dostu keçilerdir.Sahiplerine çok düşkünlerdir.İnsanlara çabuk alışırlar.

Koyundan daha uysal keçi ırkıdır.Koyunlarla beraber yayılır,koyun sürüsünden hiç ayrılmazlar.Koyun sürüsü sahipleri ek hiç bir iş güçüne ihtiyaç duymadan Halep Keçisini koyunlarıyla birlikte besleyebilirler.

Halep Keçilerini beslemek çok kolaydır.Tarlaya ekilen bir yapay merada rahatlıkla otlatılır.Çalı,diken,ot ,kurumuş ağaç yaparaklarına kadar hiç bir şeyi seçmeden yiyen ender bir keçi ırkıdır.Halep,Şami,Keçileri Türk Keçi Irkları ve Dünya Keçi Irkları içinde keşfedilmeyi bekleyen saklı bir inci,paha biçilemiyen bir hazine gibidir.