Kilis Keçi Irkı

 

 

Kilis Keçisi

Süt Keçisi,Kilis Keçisi Yetiştiriçiliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sütcü Kilis Keçilerinin  Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yaygın yetiştiriçiliği yapılmaktadır.Bu Bölgelere geçmişte halep keçileri getirilmiş ve ve bölgedeki kıl keçileriyle melezleme yapılmıştır.Bu melez keçilerin kendi aralarında yetiştirilmesi sonucu kilis keçileri meydana gelmiştir.Kilis keçileri küçük guruplar halinde aile işletmelerinde yetiştirilmektedir.Son yıllarda büyük Kilis Keçisi sürüleri kurulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 yılında Kilis Keçilerinin tahmini rakamları 60-70 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilis Keçilerinin      Fenotipik Özellikleri 

 Kilis süt keçileri genellikle siyah renklidir.Kahverengi,gri ve hatta alaça olanlarına da az da olsa rastlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilis Keçisinin teke ve keçileri genellikle boynuzludur.Kulakları uzun ve sarkıktır.Ayrıca Kilis Keçilerinde kısa dürük kulaklı olanlara da rastlanır.Vucut kılları düz ve uzundur.Kıl keçisi genotipi taşıdıklarından diğer süt keçilerine göre daha dayanıklıdırlar.Ayrıca sütcü Halep Keçisi genotipi taşıdığından Kıl Keçilerine göre daha narin,ince yapılıdır.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilis Keçisi orta cüsseli  bir keçidir,ortalama cidago yüksekliği anaç keçilerde 54-55 cm kadardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verim Özellikleri

     Kilis Keçisi sütcü bir ırktır.Süt keçiciliği yapan yetiştiriçiler tarafından büyük rağbet görmektedir.Kilis Keçi Irkına ayit yetişkin keçilerde verim özellikleri aşağıdaki gibidir

      Canlı Ağırlık                                      45-65 kg 

      Erkeklerde Canlı Ağırlık                        60 - 90 kg

      Laktasyon Süt Verimi                           350 - 500 kg

      Laktasyon süresi                                220 -260 gün

      Sütte Yağ Oranı                                 % 4.3 - 4.7

      Kıl Verimi                                           0.5 - 0.6 kg

      İkiz Doğum Oranı                               % 60 - 80

Kilis Keçileri iyi bakım besleme koşullarında yukardaki tablodaki verim değerlerinin çok üstünde daha yüksek verimlere ulaşmaktadır.

 

 

NORDUZ KECISI


Norduz bölgesi halk tarafından kullanılan bir isim olup, adı geçen bölge Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır(Şekil 1).Norduz keçisi hakkında yeterli düzeyde araştırma ve bilgi bulunmamaktadır.
Morfolojik Özellikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norduz keçilerinde rastlanan yaygın renk siyahtır. Ayrıca beyaz, krem, siyah-beyaz, gri, kül rengi, kahve renkli hayvanlara da rastlanmaktadır. Erkek hayvanlarda boynuzluluk hakimdir. Boynuzlar uzun ve dik yukarı (V) bir şekil gösterirler. Dış görünüşleri sağlam sert coğrafik yapıya uygun bir görünüm sergilemektedirler. Dişilerde boynuzlu olanlar olabileceği gibi boynuzsuzlara da rastlanmaktadır.Dişilerin boynuzları arkaya doğru ince bir kıvrım yapmaktadır.

 

İspanyol Keçisi

İspanyol Keçisi 1500'lü yılarda İspanyadan Karayip Adalarına ordanda Meksika ve A.B.D ye yayılmıştır.Günümüzde tüm Amerika Kıtasında İspanyol Keçilsine rastlamak mümkündür.A.B.D'de en çok yetiştiriçiliğ Teksas'da yapılmaktadır.

İspanyol Keçilerinde her renge rastlanabilir.Değişik canlı ağırlıklara sahipdirler.Amerika'ya gelişten sonra birçok melezlesi yapılmıştır.Saf ispanyol keçisinin nüfüsu çok fazla kalmamıştır,tahmini 800 000 civarındadır.Erkeklerde boynuzlar büyüktür.Boynuzlar uzun ve kıvrıktır,kulaklar büyük olup ve yatay bir şekilde ileriye dönük olarak kafanın yanı başında tuutlur.

İspanyol Keçisi dağlık bölgelere son derece uyumlu,dayanıklı,kötü beslemeye tehamüllü,parazitlere karşı dayanıklı bir keçi ırkıdır.Sıcak iklimlere uyumu mükembeldir.Hem et yönü,hem de sütcü yönü ihtibariyle beslenmektedir.Diğer et keçi ırklarına göre daha dayanıklı ve kanatkar keçilerdir.

İspanyol keçiler Amerika için önemli bir gen kaynağıdır.İspanyol keçilerinde melezleme şu keçi ırklarlarıyla yapılmaktadır.

 

 

 

Toggenburg Keçi Irkı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toggenburg Keçisi İsviçre'nin Toggenburg Vadisinde geliştirilmiştir.Avrupa ve Amerika'da yetiştiriçiliği yapılmaktadır.Vucut rengi kahverengi olup yüzün iki yanındaaçık renkli uzunlamasına inen şerit vardır.Kuyruğun her iki yanında beyaz bir üçgen vardır.Renk açık kahverenginden koyu çikolata rengine kadar değişiklik arzeder.Ayakları dizlerinden aşağı beyazdır.Burun ucu,butların iç kısımları yine beyazdır.Bu beyazlık bu ırka özelliktir.Gerdanın altında iki adet küpeleri vardır.Erkek ve dişiler boynuzsuzdur.Kulaklar dik şekildedir.Meme yapısı toggenburg keçilerinde iyi gelişmiştir. 

 

Toggenburg,Saanen süt keçilerine göre daha alçak boyludur.Dost karekterli,sessiz yumuşak karekterli keçilerdir.Bu ırk Dünyanın en eski sütcü keçi ırkıdır.Soğuk iklimlere son derece dayanıklı bir ırktır.Dünyanın bir çok ülkesinde verimsiz keçi ırklarının ıslahında kulanılmaktadır.

 

Verim Özellikleri:

 

Canlı Agırlık                               40-45 Kg

Laktasyon Süt Verimi                  700-800 Kg

Laktasyon Süresi                         240-280 gün

Sütte Yağ Oranı                           % 3.4-3.7

Bir Doğumda Oğlak Sayısı             1.7-1.8

 

Beyaz Alman Asil Keçi

Beyaz Alman Asil keçilerde vücut rengi genellikle beyaz renktedir.Saanen Keçisine benzeyen Beyaz Alman Keçisi Üstün uyum yeteneği sayesinde bir çok ülkeye götürülerek yetiştiriçiliği yapılmaktadır. Vücut kısa ve düz  kıl örtüsüne sahip kuvvetli ve sağlamdır. Boynuzsuzluk aranan bir ırk özelliğidir. Sütçü bir ırk olması nedeniyle meme çok iyi gelişmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya’da Saanen ve Appenzel keçilerinin melezlenmesi ile elde edilmiştir. Adaptasyon yeteneğinin iyi olması nedeniyle pek çok ülkeye götürülmüştür. Türkiye’ye 1971 yılında getirilmiştir.  Beyaz Alman Asil keçileri yüksek döl verimine ve oğlakların erken gelişme yeteneğine sahip oluşu nedeniyle yemden yararlanama yeteneği yüksektir.

 

NubiKeçisi(Anglo-Nubian Keçisi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nubi Keçisi Mısır ve Etiopya'da geliştirilmiş olmakla beraber burdan Avrupa'ya götürülmüş ve Hint Keçileri ve Avrupa Süt keçileriyle melezlenerek Annglo-Nubian sütcü keçisinin geliştirilmesinde büyük rol üstlenmiştir.İngiliz Nubi Keçisi Amerikada Nubi adıyla yetiştiriçiliği yapılmaktadır.A.B.D.,İngiliz Nubi Keçisinin verim özellikleri şöyledir,

Fenotipik Özellikleri

Renk,siyah,kahverengi veya boz rente olabilir.Vucutta yer yer beyaz lekelere rastlanır.Kıllar ince ve kısadır.Bu ırkın en temel özelliği burun üstünün dış bükey ve kulakların sarkık,uzun ve geniş olmasıdır.Kulakların uç kısımları hafifce geriye dönüktür.Dişi ve erkekler boynuzsuzdur.Erkekler nadiren küçük boynuzlu bulunabilir.Tipik teke kokusu bu ırkta az hissedilir.Büyük cüsseli bir sütcü keçi ırkıdır.İsviçre Saanenlerine göre daha narindir.Zeki ve gururlu hayvanlardır.Sıcağa son derece dayanıklı aşırı soğuga karşı(-18 derecenin altında) hassastır.Nubian Keçisi insana çok düşkündür.Hem et hemde süt için beslenir.Tere yağ verimi ve kalitesi çok iyidir.

Verim Özellikleri

Canlı Ağırlığı                     50-55 Kg

Laktasyon Süt Verimi          600-700 Kg

Laktasyon  Süresi                250-280 gün

Sütte Yağ Oranı                   %4.0-4.5

Boy                                     76-88 cm

 

Kaşmir Keçisi

 

Kaşmir Keçisi Yetiştiriçiliği-Kaşmir Keçisi İran, Irak, Afganistan, Rusya, Pakistan, Hindistan ve Nepal başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinde 3-5 bin metre yükseklikteki dağlık bölgelerde yetiştirilir. Tekstil sanayisinin önemli bir hammaddesi olan kaşmir üretimi amacıyla yetiştirilir. Çok ince kıllardan oluşan kaşmir yüksek fiyatlarla satılmaktadır.Kaşmir kıl tipi gömleğe sahip keçilerde gömleğin dip kısmında bulunan çok ince(11-17 mikron)elyafa verilen addır.Kaşmir çok değerli bir tekstil hammadesidir.Çoğunlukla diğer elyaf tipleri ile karıştırılarak değerli kumaşların ve örgü giyim eşyalarının yapımında kullanılır


Verim Özellikleri:


Canlı ağırlık : 30-40 kg Yıllık kaşmir verimi : 150-250 g, Elyaf İnceliği : 11-17 µ Türkiye'de kıl keçilerinin gömleğinin dip kısmında çok ince kaşmir benzeri elyaf vardır,fakat miktarı azdır (50-60 gr).Kaşmir elyafı keçilerden taranmak suretiyle alınır.

 

 

 

kilis keçisi halep keçisi satılık halep keçisi